ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++Dragi župljani ponovno možete pročitati duhovnu misao za svaku nedjelju u rubrici Kutak za dušu koje piše Mijo Rak, toplo preporučam +++

Isus pretvara život praznine u vino punine

(uz 2. nedjelju kroz godinu)

Izaija nam svjedoči o Božjoj brizi i radosti zbog njegova naroda. Narod, toliko puta porobljen i ponižen, Božjoj će snagom, opet biti “Moja milina”. Ljubav je Božja, poput ljubavi mladića za djevojku, čiju je ljepotu prepoznao i koja ga ispunja velikom radošću. ”Kao  što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.” Bog se raduje svom narodu, ali raduje se također svakom čovjeku.

 

Isus, Marija i učenici pozvani su na svadbu u Kanu Galilejsku. Mladenci, u čiju čast su se svi sakupili, nalaze se u velikom problemu koji primjećuje Marija, Isusova majka: ”Vina nemaju.” Kakva muka, u ovako važnom trenutku ostati bez vina! Marija, majka, vidi. Majke uvjek vide... Ne smeta je prividno Isusovo odbijanje, vjerojatno je odmah na početku želio naznačiti njezinu zadaću majke, zagovornice, koju nam je s križa darovao. Ona poznaje svoga Sina i ne da se zaustaviti, zna koliko voli ljude i zbog čega je došao. Govori riječi koje će od tada do kraja vremena vrijediti: ”Što god vam rekne, učinite.” Uvijek vrijedi poslušati Gospodina. Isus je poslušao svoju majku. On je došao  ”da život imaju, u izobilju da ga imaju...” On je prisutan i preko sakramenta u ljubavi dvoje ljudi koji se jedno drugom potpuno predaju u braku. Bez Isusa i njihova ljubav lako će se ispiti i nestati. Zato on želi biti s dvoje, uz dvoje, koje se iz ljubavi daruju jedno drugom, da ne bi ponestalo vina ljubavi, vina radosti, punine.

 

Na Isusovu riječ, sluge su vodu odnijele ravnatelju stola i od vode nastalo je najbolje vino. Na Isusovu riječ, nakon noći bez ulova, mreže su se razdirale. Kada mi ne možemo učiniti ništa više, zavapijmo Gospodinu Isusu! Poslušajmo što nam govori i u našem životu on će naše praznine pretvarati u vino punine, radosti i smisla.

10. nedjelja kroz godinu

Evanđelje: Lk 7, 11-17

Mladiću, kažem ti, ustani!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:Isus se uputi u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: »Ne plači!« Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti, ustani!« I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici. Riječ Gospodnja.

Isus jači od smrti

Smrt neće imati zadnju riječ.  Dvije kratke rečenice: “ Ne plači!”, izrečene udovici i “Mladiću, kažem ti, ustani!” , izrečene njenom sinu, otkrivaju Božje milosrđe i moć.

Bog je nježan, sućutan, suosjećajan, milosrdan. On milosrdnim pogledom prati svoja stvorenja, posebno čovjeka. Vidio je unesrećenu ženu i odlučio joj je vrtatiti život. On gleda i vidi te ljubi čovjeka.

Kad bi smrt imala zadnju riječ, život bi bio besmislen. Sve predivne stvari, odnosi, ljubavi, ugasili bi se u trenutku smrti. Ali smrt nije kraj. Ona je početak novog, vječnog života. Isus je u današnjem ulomku evanđelja pokazao moć nad smrću: ”Mladiću, kažem ti, ustani!” i mladić je ustao.

I tebe i mene Isus danas gleda… Njegov je pogled milosrdan i pun ljubavi. Uzvratimo ljubavlju na ljubav koja se darovala do kraja. Ako se osjećaš mrtvim/mrtvom iznutra, u srcu, bez života i snage, zazovi Isusa u pomoć. On ti može i hoće vratiti život. Hvaljeno i slavljeno ime Isusovo!

Mijo Rak

9.nedjelja kroz godinu

Evanđelje: Lk 7,1-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' – i ode, drugomu: 'Dođi' – i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' – i učini.«

Čuvši to, zadivi se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.«

Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.

Riječ Gospodnja.

Isus zadivljen vjerom…

Vjera je snaga posijana u ljudsko  srce. Ona je Božje sjeme u čovjeku koje treba rasti i donijeti rod. Postoji ”izabrana njiva”, Božji narod Izrael ili kasnije Crkva, gdje je Bog na poseban način uložio trud kako bi vjera rasla i uspjela. Usprkos tome Bog se nije ograničio samo jednim narodom ili mjestom. Njega nitko i ništa ne može ograničiti i obuhvatiti. On je stvoritelj svih ljudi i krajeva svijeta.

Pred očima nam je stranac, rimski satnik i njegov sluga kojeg voli. Iako je ”okupator”, dobar je čovjek, i ”voli naš narod” , kažu izraelske starješine. On je tlo, srce na kojem niče plod prave vjere: dobrota i ljubav prema narodu. I još jedan čudesan plod: ljubav prema svome sluzi. Sluge, robovi, u ono vrijeme bili su bez ikakvih prava. Gospodar im je mogao oduzeti život bez ikakvih posljedica. Ovaj satnik voli svojeg slugu. Vjera je u njemu urodila  dobrim plodom.Sluga mu je bolestan i on ga želi spasiti. Čuo je za Isusa i njegova djela te moli za pomoć. Šalje mu svoje prijatelje. Oni rado idu pomoći prijatelju. I Isus ide. Snaga molitve za drugoga je velika. Još jedan čin vjere satnika oduševio je i Isusa.”Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. ” Satnik je čovjek otvorenih očiju i razuma, otvorena srca. On je čuo za Isusa, promislio i vjerojatno pitao svjedoke. I vjeruje. I sebe realno procjenjuje. ”Nisam dostojan”, taj stav pred Bogom imali su svi koji su mu pristupili blizu. Susret s Bogom otkriva čovjeku božju veličinu i vlastitu malenost koja vodi do poniznog oslanjanja na Boga u vjeri.

Toj vjeri divi se Isus. ”Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.” Ta vjera u Isusa je ozdravila satnikovog slugu. Prekrasno.

Otvorimo i mi srce danas vjeri u Isusa. Toliko dugo slušamo njegove riječi. Čuli smo o tolikim čudesima koja je učinio i čini. Poklonimo mu poniznom vjerom svoje srce i molimo ga da ozdravi one koje volimo, koji su nam dragi. Oslonimo se na stijenu života – Isusa Krista.

Mijo Rak

Evanđelje: Iv 16, 12-15

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

Presveto Trojstvo – neizreciva Tajna

“Klanjam ti se smjerno tajni Bože naš…” napisao je veliki Toma Akvinski…a predaja, koja se prenosi u nekoliko verzija, prenosi sljedeću priču…

Sveti Augustin, jedan od najvećih teologa u povijesti stoji na obali i promišlja o tanji Presvetog Trojstva. Vidi dječaka koji malenom posudicom  pokušava more preliti u rupicu u pijesku. “To ti nikada neće uspjeti”, govori mu Augustin. “Prije ću ja preliti more u ovu rupu u pijesku nego ćeš ti shvatiti tajnu Presvetog Trojstva”, odgovori mu dječak –anđeo.

Neki kažu da se razgovor nastavio, a sve bi bilo u snu. “Ali zašto Bog ne želi da ga spoznamo?”, pita dalje Augustin. “Odmah ću ti pokazati”, odgovori dječak. U trenu posudica kojom je grabio more postane nezamislivo velika i dječak njome odjednom zagrabi svo more i prolije ga u rupu, a more proguta svijet. Augustin se probudio sa suzama u učima i razumio…

Mnogo je putova prema Bogu. Promatrati i promišljati  veličinu i ljepotu svemira, ”nebesa” i svega što postoji, put je razuma, dobar put, svakome dostupan. Ipak, po mom uvjerenju on nije dostatan.

Osobno sam uvjeren da je najbolji put On, ”Put”, Sin Očev. Nikada u povijesti u ničijem životu nije bilo takvog jedinstva, takvog suglasja između riječi  i djela kao u Isusovom. “Sve što ima Otac moje je”, kaže nam Isus. Otac, Sin i Duh Sveti – jedan Bog, a tri božanske osobe, apsolutno jedinstvo, a opet Trojstvo u ljubavi. Otac rađa Sina, Sin sve predaje Ocu, a njihova Ljubav – Duh Sveti sve prožima. Upravo u Duhu Svetom po Sinu i mi smo pozvani ući u neizrecivu Tajnu života, ljubav Presvetog Trojstva. Za sada o tome možemo samo mucati, ali to je naša budućnost, ako ćemo ustrajati na Isusovom putu. Imamo veličanstvenu perspektivu.

Mijo Rak

Duše Životvorče probudi u nama život

Duše Sveti, Duše Oca i Sina, Duše Životvorče, dođi i obnovi ovaj svijet. Duše ljubavi,  istine i mira, dođi i zapali vatru nade u srcu našeg umornog naroda. Bez tebe smo nemoćni, samo prašina koja nema snage ni vizije krenuti dalje. Dođi kao što si došao na prvu Pedesetnicu i probudi u nama život. Pokreni i nas danas kao što si pokrenuo prvu Crkvu. Zapali nam srca ljubavlju i snagom, novim oduševljenjem jer smo umorni i nesposobni sami krenuti dalje.

Očisti nas od neposlušnosti tvojim poticajima i od krivica i grijeha koji nas sapinju. Probudi u nama molitvu Ocu i Sinu. Branitelju poslan od Isusa, podsjeti nas na ljubav kojom nas je On ljubio i ljubi te je  svoj život darovao za nas. Podsjeti nas da nije kraj. Podsjeti nas da je život pred nama i u nama ako nas Ti povedeš. Probudi u nama žar radosti zbog Božje pobjede, koja je u Isusu već izvojevana i koja nikada nije upitna, ali je mi ljudi trebamo prihvatiti i još dovršiti i svoju pobjedu, kroz svoje križeve koje nosimo.

Ujedini nas Duše jedinstva i učini i naša srca sposobnima razumijeti našu braću i sestre. Budi mjesto susreta, razumijevanja i prihvaćanja, nas, koji smo danas toliko razjedinjeni. Pomogni nam da opraštamo i molimo za oproštenje. Daj da u nama ljubav bude toliko jaka te mognemo ljubiti i neprijatelje. Ne dopusti nam predati se jadikovkama i optužbama na sve adrese već daj da s nadom gradimo bolji svijet. Korak po korak, noseći svoj križ s nadom i snažnom vjerom koju Ti jačaš, i mi ćemo, poput milijuna ljudi kroz stoljeća doći do uskrsnuća i pobjede.

Mijo Rak

7. vazmena nedjelja

Evanđelje: Iv 17, 20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«Riječ Gospodnja.

Biti JEDNO u Isusu jače je od rasula svagdašnjice

Kao malo dijete na svadbi promatrao sam dvoje zaljubljenih. Iz njihovih  očiju, pokreta lica i osmijeha zračila  je tolika nježnost i toplina,  ljepota koju nikada neću zaboraviti.  Iako nisu rekli ni riječi naučili su me o ljubavi više od mnogih knjiga. Bili su JEDNO u ljubavi, njih dvoje.

Slično je i s majčinskom i očinskom ljubavi. Ljubav od različitih članova obitelji čini jedno. Tako je i s prijateljskom ljubavi. I ona od različitih čini jedno. Gdje god je istinska ljubav na djelu tu je i Bog prisutan, jer ”Bog je ljubav” kazao nam je Isus.

Grijeh i mržnja – zlo, razaraju zajedništvo. Kroz grijeh i zlo  đavao želi uništiti međuljudske  odnose u braku, obitelji, u narodu i u svijetu. On je otac podjela, laži, rušitelj jedinstva, zajedništva. Koliko se njegovih tragova može uočiti u svađama, mržnjama, zlu i nepravdama koje ljudi čine jedni drugima? Grijeh i zlo izvor su nesreće za čovjeka i čovječanstvo.

Sreća je da nismo prepušteni sami sebi. Isus je umro da bi nas otkupio i oslobodio od svih grijeha. On je mjesto susreta svih koji misle, osjećaju i žive kao On. A njegov život je jasan: ljubiti do kraja, do smrti na križu, dati svoj život za druge iz ljubavi. On je htio zajednicu – Crkvu, htio je da oni koji u Njega vjeruju budu jedno kao On i Otac.  On u svojoj molitvi, koju smo čitali u današnjem odlomku evanđelja, moli  za svoje apostole, ali također za sve koji će na njihovu riječ vjerovati u Njega. Isus  moli za svakoga od nas. Jedinstvo na koje zove već je na neki način tu, u Isusu je već ostvareno, ali u punini će tek biti ostvareno u vječnosti. Raj neće biti moguće ostvariti na zemlji. Tek u vječnosti plodovi jedinstva koje je Isus stvarao i želio i za koje su se kroz povijest mnogi zauzimali i gradili ga biti će vidljivi. Do tada treba graditi u vjeri, ne u ”gledanju”. Samo vjera u Isusa može povezati tvrdu svakidašnjicu koju živimo, kroz sve rane koje zadobivamo i ideal zajedništva na koji nas Gospodin poziva. Mnogi koji će se boriti da svi budu ”jedno”, kao što je Isus želio, ne da neće vidjeti rezultate odmah i sada, nego će zbog te borbe trpjeti, a neki će i svoj život mučenički izgubiti, poput sv. Stjepana iz drugog današnjeg čitanja. Ipak, i oni će, poput sv. Stjepana, usprkos patnji i žrtve, vidjeti  ”nebesa otvorena” i na kraju biti pobjednici jer mržnja i zlo nisu uspjeli zarobiti njihovo srce. I Stjepan je kao Isus molio Gospodina: ”Ne uzmi im ovo za grijeh.” Ta ljubav do kraja, pa i prema onima koji ti uništavaju život, dokaz je da si shvatio smisao Isusove poruke i života. I raj i pakao, na neki način počinju ovdje. Birajmo ljubav, birajmo raj. Samo ljubav vodi vječnoj sreći, u raj.                                           Mijo Rak

 

 

 

 

 

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow