ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player

 

˝Veliki, arhitektonski vješto raščlanjeni retabli, mnoštvo plastika i reljefnim ukrasima, daju viziju velikog prostora, koji čine ga svečanim.˝

 

˝Na glavnom oltaru uz Marijinu sliku – koju usred retabla podržavaju anđeli – nalaze se četiri velike skulpture sv. Ane i Joakima te crkvenih otaca sv. Augustina i Ambrozija, koji su smješteni postrance, a pri vrhu je među trakama, oblacima i anđelima lik sv. Jurja na konju.

Arhitektonika ovog, sa strane flankiranog drvenog retabla komponirana je simetrično. Stupovi s kićenim kapitelima, jakim, profiliranim kornižima, smješteni ukoso da djelu daju dubinu još održavaju duh visokog baroka, a detalji odaju, da je taj skladno komponirani oltar mogao nastati u posljednjim decenijama XVIII. stoljeću (uglate volute, klasicističke vaze). Iz tog će vremena biti i svijećnjaci na oltaru s motivima rokoko i Louis XVI.

 

 

 

 

˝Pokrajnji oltar sv. Antuna Padovanskog s kipom tog sveca, s kipovima sv. Ivana Nepomuka i sv. Franje Ksavera te kipićima seljačkih svetaca Izidora i ˝Marice˝, koji su obučeni u zanimljivu nošnju, spominje se kao nov g. 1779.˝

˝Među ljepšim pak sakristijskim vratima navodim mramorni dovratnik s vratima od kovanog željeza u crkvi sv. Jurja na Bregu.˝ Vide se na slici sa strane oltara.

 

 

˝Kad se g. 1793. spominju u župnoj crkvi četiri oltara – sv. Marije, sv. Antuna, sv. Blaža i sv. Križa, kaže se, gotovo su novi.˝

Danas je oltar sv. Blaža ujedno i oltar Gospe Lurdske.

 

 

˝Stariji će biti treći oltar sv. Križa s kipovima Ivana, Marije, Marije Magdalene podno veoma izražajno izrezbarenog drvenog Kristova corpusa, oko kojeg su anđelčići s kaležima. Retabl ovog oltara s rokoko ukrasima upućuju na to, da je djelo nastalo vjerojatno sredinom XVIII. stoljeća. Budući da je taj oltar prenesen u ovu crkvu iz stare porušene crkve sv. Jurja.˝ Iznad četiri prozora u lađi crkve freskama su prikazani događaji: Navještenje; Pohod Elizabeti; Bijeg u Egipat te Isusovo naučavanje u hramu.

1999. godine obnovljen je oltar Sv. Križa i stoji u svom punom sjaju.

 

 

Propovjedaonica se nalazi na lijevoj strani između dva prozora u lađi crkve. ˝Tada se kao nova spominje i propovjedaonica s kipovima četiri evanđelista, s anđelima i ˝dobrim Pastirom˝ na kroviću baldahina.˝ Na freskama stropa iznad svetišta također su prikazana četiri evanđelista gdje okružuju Mariju u slavi.

(Preuzeto iz diplomske radnje sestre Josipe, Štefice Šprajc)

Slavlja Prve svete pričesti i Svete Potvrde 2024. godine

Slavlje Prve svete pričesti u našoj župi bit će 12. svibnja 2024. godine, u 10.30 sati.


 

Slavlje Svete Potvrde bit će na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, 19. svibnja 2024. godine u 11.00 sati.

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 34