ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player

Župa Sv. Jurja na Bregu – povelja – 1/4

 

 

MI NIKOLA VJEČNI GROF ZRINSKI, SIGETSKI KAPETAN, VELIKAŠ MAĐARSKE, HRVATSKE, DALMACIJE, KOMORNIK SVETOG CARSKOG I KRALJEVSKOG VELIČANSTVA, ITD., ITD.

 

Ovim dajemo na znanje svima i pojedinima, kojih se tiče bez obzira na stalež, zanimanje, čast i položaj, kako su se prečasni gospodin Juraj Lacković, kanonik zagrebački i arhiđakon bekšinski, te velečasni gospodin Nikola Ladanji, župnik crkve sv. Jurja na Vodi koja se

nalazi u međimurskom kraju u Zaladskoj županiji, kod nas revno zauzeli za zadužbinu koju bismo mi trebali dati kao pomoć za popravak i uređenje spomenute crkve te za povećanje prihoda radi dostojna živeža koji trebaju imati gore spomenuti župnik velečasni

gospodin Nikola Ladanji i njegovi nasljednici. Posredstvom svojih službenika dobro smo spoznali i svojim očima ne jednom jasnije sagledati da je spomenuta crkva od neprijatelja katoličke vjere potpuno opljačkana i tako ruševna da je bijedan župni narod, prethodnim

nemirima s drugih strana osiromašen, ne može vratiti u prijašnje stanje. Stoga mi, budući da po vječnom vlastelinskom pravu nad gore spomenutim Međimurjem zakonito vodimo brigu i za naše međimurske crkve, nastojeći najviše što možemo oko bržeg i potpunijeg uređenja

navedene crkve, ponajprije vinograd iste crkve pored groblja na brijegu Lopatincu prema jugu i zvan Prebendar zajedno s pripadajućom oranicom ispod njega zauvijek oslobađamo odnosno trajno izuzimamo od svakog plaćanja gornice.

Stoviše, također radi veće buduće koristi crkve, dopuštamo i dajemo istoj crkvi trajnu slobodu u svako doba i u svakoj prilici na prikladnom bilo vlastelinskom bilo crkvenom mjestu točiti vino vlastite proizvodnje ili kupljeno bilo gdje na Brijegu sv. Jurja.

Pritom strogo zabranjujemo da se u vrijeme točenja crkvenog vina netko od pučana, plemića, naših službenika (: ni samo čakovečko vlastelinstvo, radeći u svoju korist, ubuduće neće u tome smetati crkvi),

 

Župa Sv. Jurja na Bregu- povelja – 2/4

 

 

iz bilo koje velike potrebe, nekad usudi baviti se točenjem vina blizu crkvene točionice, osim na mjestu udaljenom najmanje tisuću koraka od crkve.

U tome se vlč. gospodi župnicima, odbornicima i svakome drugome postavljenom od strane Crkve u svako doba daje puna i trajna vlast protiviti se ili kako god sprečavati … točenje vina na istom području Brijega sv. Jurja, makar prethodno najavljeno kod čakovečkog vlastelinstva. / Dio rečenice nečitljiv./

Na blagdan pak sv. Jurja i posvećenja crkve ili na druge od Crkve određene svetkovine, makar crkveno vino ne bi bilo dovoljno za okupljeni narod ili ga za prodaju uopće ne bi bilo, neka ni tada nitko nema pravo točiti vino na istom području Brijega bez unaprijed dobivena dopuštenja od vlč. g. župnika, a i tada kad je lako dobije, prodavač ni tuđen ni crkvenog vina neka se, zbog svetištu nedostojnog nepoštivanja, ne usudi točiti bliže crkvi, osim na mjestu udaljenijem od crkve barem sto koraka.

Budući pak da spomenuta Crkva na zapadnoj strani posjeduje komad dobre zemlje po prilici od jednog jutra za zadržavanje okupljenog naroda i za stvari koje se u svoje vrijeme običavaju izlagati na prodaju – a nama je dobro poznato da je ista Crkva u vrijeme svoje mogućnosti stekla nad njim puno pravo i povlasticu prema povlasnoj povelji mađarskoga kralja Matije Korvina koja se čuva u našoj pismohrani, i s druge je strane očito da je ta povlastica uvijek, sve do sada, vrijedila neokrnjena -, mi na te povlastice dane i vezane te postojeće uz spomenuto zemljište – to jest da se svaki put u vrijeme već određene ili u buduće određivane svečanosti za sve točenje vina i za sve ostale prodavane stvari, od koje god tvari ili ljudskog zanimanja one bile, makar izložene u obliku općih ili posebnih sajmova, novčani dohodak potraživan prema pravednoj procjeni velečasne gospode župnika uvijek i mirno sabire u korist spomenute crkve, te da se taj prostor na svaki način brani i kao povlašten štiti – ne samo dobrostivo pristajemo nego povrh toga istoj crkvi svagdje na vlastelinskom zemljištu, razumije se na području Brijega sv. Jurja, što se tiče prava sabiranja i zabrane

Župa Sv. Jurja na Bregu – povelja – 3/4

 

 

točenja vina, dodajemo i darujemo jednaku vlast i povlasticu; njoj neka se nitko od seljaka, plemića, vlastelina čakovečkoga dvorca ili bilo kakvih drugih moćnika, izuzevši kraljevsko veličanstvo, ne usudi nikad protiviti se.

Osim toga, budući da su i vlč. g. Nikola Ladanji i njegovi prethodnici, zbog toga što je većina župnih dobara u proteklih krivovjerničkim prevratima bila uništena i izgubljena, postali tako neopskrbljeni čestitim i plemenitaškim uzdržavanjem od župnih prihoda da se zbog nedostatka poštena živeža gotovo svake godine mijenjaju i vraćaju na svoje odakle su došli – ne na malu štetu Crkve i župnih ovaca -, a odlučni da stanemo na kraj tim nedostacima, za istog vlč. g. Nikolu Ladanjija i sve njegove nasljednike pripojili smo prijašnjim župnim zemljama sedam napuštenih zemljišta naših kmetova koji se nalaze na

bregovima Zasad i Frkanovec, i to: jedno na brežuljku Logožarec, drugo na Hruškovcu, treće u Rupači i Vukovom dolu, tri na brežuljku Brezje, sedmo na brežuljku Pusti gaj ili Krče. Ta smo zemljišta prenijeli i dali u trajno korištenje, pravo i posjed iste vlč. gospode župnika, strogo zabranjujući da nitko od vlč. gospode župnika crkve sv. Jurja ne može i ne smije ta zemljišta prodavati ili darovati iz bilo kojeg razloga ili nastale potrebe, a kad u njih budu smješteni kmetovi, neka nikad ne budu podložni drugome osim samoj vlč. gospodi mjesnim župnicima: njima neka obavljaju tlaku i druge kmečke obveze i neka budu trajno izuzeti od svakog plaćanja, tereta i obveze prema vlastelinskom pravu.

Jednako tako njih ni slavno vlastelinstvo neće zaduživati kraljevskim porezima.

Kao što su imali od starine, tako će jednako i u buduće vlč. g. župnik Nikola Ladanji i svi njegovi nasljednici uvijek uživati slobodno, nesmetano i trajno točenje vina na tim zemljištima kao i općenito na drugom župnom području.

Ako tamo nekad u vrijeme svečanosti budu spomenute stvari izložene na prodaju, neka za njih nikad nitko drugi osim same i jedine naprijed spomenute Crkve nema nesmetano i trajno pravo uzimati novčanu naplatu kako na vlastelinskom tako i na svom vlastitom zemljištu

Župa Sv. Jurja na Bregu – povelja – 4/4

 

 

na području Brijega sv. Jurja. Osim toga, na crkvenom i župnom zemljištu neka nikad nitko ne može i neka ne poduzima ostvarivati

pravo uzimanja, hvatanja, kažnjavanja, ili bilo kakvog opterećivanja ili

prisiljavanja koje god i čije god stvari ili osobe bilo plemićke bilo vlastelinske, najmanje pak crkvene ili župne, bez dopuštenja vlč. gospode župnika crkve sv. Jurja. Tu povlasticu neće nikad, iz kojega god nastalog razloga oskvrnuti ni naše slavno čakovečko vlastelinstvo.

Zato se također daje trajna vlast vlč. g. župniku Nikoli Ladanjiju i njegovim nasljednicima, koji pripadaju svom duhovnom staležu, da bez ikakve prethodne obavijesti našem čakovečkom vlastelinstvu, razborito i na način uobičajen za crkvene osobe, oporezivaju i kažnjavaju svoje župljane, ipak ne osjetljivo na uštrb ili štetu suda našeg čakovečkog

vlastelinstva. A budući da smo sve to gore iznijeto ozbiljno i zakonito odlučiti i najčvršće odrediti u tome zauvijek i neopozivo postavili ures i ukras našem pravu za slavu Božju i njegove Crkve, svatko tko bi pokušao tome makar u najmanjem prigovarati ili se kako god protiviti neka zna da će u posljednji dan na Božjem sudu naići na Gospodinovu strogu osudu. Zato, da bi sve gore navedeno trajno imalo vjeru o vrijednost, tome smo, kao što dolikuje, pritisnuli naš pečat i stavili potpis vlastite ruke u našem čakovečkom dvorcu šestog dana prosinca tisuću petsto šezdeset i treće godine od otkupljenja.

 

 

Nikola Zrinski, v. r.

 

Obješen velik okrugao pečat u kutiji.

Slavlja Prve svete pričesti i Svete Potvrde 2024. godine

Slavlje Prve svete pričesti u našoj župi bit će 12. svibnja 2024. godine, u 10.30 sati.


 

Slavlje Svete Potvrde bit će na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, 19. svibnja 2024. godine u 11.00 sati.

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 25