ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ +++

Stvoreni za više...

Prva je korizmena nedjelja. Zagledaj se u Isusa u pustinji... već četrdeset dana nije jeo... Glad je sve jača. Upravo kad mu je bilo najteže, kad je bio iscrpljen i gladan đavao ga kuša: ” Reci ovom kamenu da postane kruhom...”  Isus, pun Duha Svetoga i u gladi se spremno odupire:_”Ne živi čovjek samo o kruhu...” Čovjek je stvoren za više od kruha. Đavao pokušava na drugi način, nudi Isusu svu vlast i slavu ovoga svijeta:”Sve ću ti dati (...) ako mi se pokloniš” Isus pun Duha Svetoga zna kome se treba klanjati: ”Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu...” I trećoj kušnji, preuzetnom povjerenju u –Boga , ”baci se dolje...” koja čovjeku daje dojam posvemašnje moći Isus se odupire: ”Ne iskušavaj Gospodina, Boga svoga!”

I mi smo u životnim pustinjama života bili  i biti ćemoizloženi kušnjama.Sigurno je da smo u nekim kušnjama prihvatili prijevaru te na krivi način tražili kruh za glad svoga srca. Tada smo iskusili gorčinu  lažnog kruha  koji nam je otac laži podvalio. Milosrđem i milošću Božjom smo spašeni.

Kušnje će opet doći... Budimo budni u molitvi kako bi na pravi način prepozni prijevare i znali odgovoriti na ponude pred nama...Stvoreni smo za više od kruha, tašte slave i moći, stvoreni smo za ljubav, za svetost, za nebo...

Čovjek živi od Božje riječi, pročitaj današnja nedjeljna čitanja... Vidi www.zivovrelo.hr

Mijo Rak

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow