ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++Dragi župljani ponovno možete pročitati duhovnu misao za svaku nedjelju u rubrici Kutak za dušu koje piše Mijo Rak, toplo preporučam +++ Roditeljski sastanak prvopričesnika u Nedjelju 20.10.u 10.30. +++

Došašće, prva nedjelja - B, 27.11.2011

Evanđelje: Mk 13,33-36

"Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe."

S Bogom je moguće uvijek iznova početi

Imaš li malo vremena umiriti svoje srce pred Bogom? Imaš li pet minuta za zastati i predahnuti od svega što moraš učiniti? Hoće li se nebo srušiti ako ne učiniš sve što si planirao u točnom roku? Ne. Ništa se neće dogoditi. Imaš vremena. Nađi trenutak i susretni Gospodina!

Došašće je, prva od četiri nedjelje radosnog iščekivanja Gospodina. Na stolu se pali prva svijeća. Vjeruješ li još da Gospodin dolazi i može doći? On je već došao, utjelovio se, otkupio nas, ali je obećao da će ponovno doći. Kada? Ne znamo, ali sigurno  će doći...Njemu možeš vjerovati na riječ. Nije važno opterećivati se kada će to biti već je važno posvijestiti si da On uvijek iznova dolazi u moj život. On nije samo Otac koji čeka svoga sina već i pastir koji traži zalutalu ovcu. Vjerujem li da Gospodin Isus dolazi danas, meni, ovdje, u mojim okolnostima života? Očekujem li u svom životu još nešto novo, neku promjenu ili mislim da je to nemoguće? Vjerujem li da me život još može iznenaditi ili se već sve dogodilo i prošlo?

Mediji kod nas i diljem svijeta izvještavaju o globalnoj financijskoj krizi koja eskalira u Grčkoj i drugim slabijim zemljama eurozone. Diljem svijeta štrajkovi, sukobi policije i prosvjednika, poginuli. Očigledno se događaju velike promjene na svjetskoj razini.Kao da ni  najmoćniji ljudi današnjice ne mogu zaustaviti kaos o kojem slušamo i koji gledamo svakoga dana.Podsjeća me to na  proroka Izaiju u današnjem prvom čitanju: „Nikog nema da tvoje ime prizove, da se probudi i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim..“ Širi se crnilo na stranicama novina i u srcima ljudi. Nije čudo da su ljudi depresivni, o čemu smo neki dan slušali i u dnevniku. Kao da ne postoji izlaz iz krize koja se osjeća diljem svijeta? Imamo li usprkos svega razloga za nadu? Zar zaista ne postoji izlaz?

Ono što možemo sa potpunom sigurnošću utvrditi jest da su u povijesti mnoge i teške krize pogađale ljude. Njihov je intenzitet u nekim razdobljima bio strašan i čovjeku neshvatljiv. Često su nažalost završavale bolestima, sukobima, umiranjima nevinih. Nemoguće je shvatiti svu strahotu zla koju su ljudi spremni jedni drugima priuštiti.  Čovjek, čisto razumski gledajući, ostaje nijem pred svom mržnjom i egoizmom koji su se dogodili u povijesti.  Samo pogled vjere može osmisliti svu prazninu i strahotu trpljenja ljudi. Ipak, činjenica je da svaka kriza, ma kakva bila ima kraj. Činjenica je da su ljudi činili divne stvari i u najstrašnijim trenucima života. Uvijek je bilo ljudi koji su zračili dobrotom i ljepotom istinskog postojanja. U konačnici uvijek je moguće početi iznova.

S Bogom je uvijek moguće iznova započeti. Njemu je sve moguće. Ako mu dopustimo da uđe u naše srce, ako mu otvorimo vrata svoga života On će doći i promijeniti naš pogled. Stotinama puta osjetio sam kako diže „iz pepela uboga“ i „iz gliba vadi siromaha“, kako daje novu, neshvatljivu snagu i polet. Duboko sam uvjeren da je navedeni egoizam koji je glavni uzrok tolikih problema na svjetskoj i osobnoj razini plod odijeljenosti od Boga. Odijeljenost od Boga rađa i odjeljenost od čovjeka. Grijeh i zlo, egoizam, čovjeka odvode u izolaciju i prazninu. Oni ne rađaju životom nego smrću. Zato bdijmo nad svojim životom i usklađujmo ga s Isusovom riječi. Ne bojmo se ni danas! Nismo sami. Gospodin nam dolazi u susret. Dočekajmo ga radosno.

Mijo Rak

34. nedjelja kroz godinu- A

Evanđelje: Mt 25, 31-45

"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" "Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" "Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'"

Više...

33.nedjelja kroz godinu - A, 13.11.2011.

Evanđelje: Mt 25,14-30

"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." "Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'" "Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'" "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'" "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"

Više...

32.nedjelja kroz godinu – A, 6.11.2011.

Evanđelje: Mt 25,1-13

"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja." "Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'" "Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"

Više...

Svi Sveti – Sesvete, 01.11.2011.

Usponi i padovi, oduševljenja i razočaranja, polet i umor, počeci i završeci, radost i križevi samo su dio bogatstva života koji teče  svojim nedokučivim stazama. Život ne možemo do kraja  obuhvatiti mišlju pa čak ni srcem. Život je veći, raznolikiji, bogatiji od svih ljudskih očekivanja i granica. I na kraju čovjeku ostaje pokloniti se pred Tajnom života koja ga uvijek nadilazi. Ostaje nam vjera kao odgovor na Božju riječ i djela koja je Bog učinio i čini.

Više...

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow