ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player

Dj 2, 1-11

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

DUHOVI  - PEDESETNICA,     24.svinja 2015.

Duše Životvorče, Duše Oca i Sina, Duše Sveti, dođi u  ovo naše vrijeme. Ispuni srca onih koji u Krista vjeruju. Zagrij prozebla srca onih koji lutaju u tami i više ne vjeruju. Otvori nam oči srca da prepoznamo Oca i Sina. Vrati nam radost, žar i polet početka.

Ti, Branitelju kojega nam je obećao i poslao Gospodin Isus Krist, možeš u nama započeti novi život. Probudi nas od sna. Otvori naša srca. Sruši sve otpore naših misli, naše volje, našeg srca koji ne dopuštaju evanđelju Isusa Krista zaživjeti u nama. Kada si ti silni Vihore Oca i Sina ispunio apostole i dodirnuo ih svojom vatrom, sva slabost i nemoć je iščezla. Oni su progovorili u jezicima, pripadnicima različitih naroda i svi su ih na čuđenje i divljenje razumijeli. Ti si Duh ljubavi, Duh zajedništva. Probudi naša srca i vodi nas. Nikad ne ostavljaj nas. Otkrij nam ljepotu Gospodinove poruke kako bi je mi mogli živjeti i životom svjedočiti.

Oče, Sine i Duše Sveti, Trojedini Bože, hvala za vjeru, hvala za ljubav darovanu i posvjedočenu krvlju Sina.

Duše Sveti neka i danas Crkva, po tvojem izlijevanju doživi novo rađanje, novi početak, jer je po tebi, dragi Nebeski goste, sve moguće.

Mijo Rak

6. vazmena nedjelja

Evanđelje: Iv 15, 9-17

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Ljubav – nezaobilazan uvjet sreće

Bog je prvi u ljubavi. On misli stvarnost ljubeći je. On misli čovjeka ljubeći ga prvi, bezrezervno, darujući mu se. Njegova ljubav nije teorija, već djela. On čini sve iz svoje silne, neshvatljive ljubavi. Ljubav traži odgovor. Odgovor ne smije biti polovičan. Treba ljubiti i činiti stvari u životu zbog ljubavi, nesebično, kao Isus.

Isus nam zapovijeda: ”Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.” Takva, konkretna i praktična treba biti naša ljubav jednih prema drugima. Nije dovoljno reći: ”Vjerujem u Boga”. Važno je zbog Gospodina, kroz žrtvu vlastitog egoizma, djelima živjeti ljubav. Vjera mora biti ”ljubavlju djelotvorna”.

Isusova ljubav ide toliko daleko da on ljubi i neprijatelje. Blagoslivljati, iskreno i čista srca svoje neprijatelje; prikazivati ih Gospodinu i činiti i njima dobro to je znak Isusovog puta i prave ljubavi. Za ljubav treba rasti i postajati jak. Slabi ljudi ne znaju, nemaju snage i volje ljubiti istinski. Sve treba učiniti kako bi ojačali u ljubavi. Samo ljubav vodi u raj. Samo onaj koji ljubi iskreno i pošteno uistinu je sretan čovjek.

Mijo Rak

3. uskrsna nedjelja

Evanđelje:Lk 24,35-48

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.« Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«

USKRSNULI JE TU…

Isus je svoje učenike  prvi put posjetio prošavši kroz zatvorena vrata i time pokazao „narav“ svoga proslavljenog, uskrsnulog tijela. Nikakvi zidovi i materijalne prepreke, ni vrijeme, ne mogu zaustaviti njegovo uskrslo tijelo. On je tu, prisutan, uz nas.  U današnjem susretu sa svojim učenicima uzima komad pečene ribe i jede pred njima čime im pokazuje istinitost, realnost, stvarnost svoga tijela. Duh nema tijela. Isus je tijelo – čovjek. S druge strane svojim uskrsnućem, kojim je otvorio vrata uskrsnuća nama, pokazao se i pravim Bogom, Sinom Božjim.

On je svojom mukom, smrću i uskrsnućem pobijedio smrt i Zloga, a sada kroz povijest želi po sakramentima i svojoj riječi spašavati sve one koji žele prihvatiti njegovo spasenje. To se događa kroz proces  propovijedanja  njegova života: muke smrti i uskrsnuća – kroz obraćenje Njemu i oproštenje grijeha. To  što je On ostvario  trebaju svjedočiti njegovi učenici. Imamo važan i ozbiljan zadatak: otvarati vrata nade, buditi vjeru i živjeti ljubav kako bi ljudi u Isusa povjerovali i u njemu našli spasenje.

Mijo Rak

Neka Vas obasja zrno žita

(uz 5.korizmenu nedjelju)

“Osjećam kao da me obasjalo zrno žita” izrekla je sv. Bernardica, vidjelica iz Lurda u filmu “Lurd”.

Dobro je i važno gledati život iz perspektive pšeničnog zrna koje umire i rađa novi život. Sve materijalno, zemaljsko, i čovjek sam, mora umrijeti. Sva priroda nas uči o rađanju novoga života iz smrti. Naše srce gori silnom čežnjom za vječnošću i vječnim životom. Srce u svojoj dubini zna istinu…  Božja riječ, na poseban način Isus, uči nas da smrt nije kraj nego novi početak . Važno je samo predati  svoj život za druge u istinskoj ljubavi. Biti ćemo tada poput pšeničnog zrna koje donosi obilat rod.  To ne može ići bez žrtve i odlučne vjere jer čovjek je ranjeno biće. Ovozemnost, koja je sama po sebi dobra, može nas toliko zarobiti da izbubimo vječnost. Važno je graditi dobar i uvijek bolji život na zemlji, ali ne smijemo zaboraviti cilj – vječnost.

“Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.”

 

4. nedjelja korizme

Evanđelje: Iv 3,14-21

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ Gospodnja.

Podignimo pogled na križ Isusov

Bog je podignut na križ, raspet za čovjeka… Znak križa, znak poniženja i sramote  pretvorio je u simbol spasenja. Tko želi uistinu živjeti biti će s njime uzdignut na križ života. Činit će se gubitnikom, ali taj gubitak postat će pobjeda.

Usred uronjenosti u svakodnevne muke i probleme  važno je podizati svoj pogled prema Uzdignutom Isusu. Svaki koji vjerom pogleda u Njega naći će život. Jer Bog ima viziju čovjekovog života u punini. On hoće u svoje okrilje dovesti svakoga čovjeka. On se raduje povratku svakog svojeg zalutalog djeteta.

Grešnog, nevjernog i izgubljenog čovjeka Bog ne ostavlja. Dopušta tek osjetiti muku udaljenosti, ropstvo koje se događa kada se čovjek odvoji od Boga, i tugu, koja u čovjeku budi čežnju za ponovnim zajedništvom s Ocem, s našim Bogom. Tu čežnju Bog hrani i čovjeka oslobađa za nove korake.

Svako ropstvo imat će  svoj kraj, ako vjerom gledamo život, ako vjerujemo Bogu. Dopustimo Gospodinu da nas vrati sebi i osjetit ćemo duboku radost njegova oslobođenja, poput Izraelaca koji su radosno pjevali vraćajući se iz sužanjstva: ”Kad Gospodin vraćaše sužnjeve Sionske, bilo nam je ko da snivamo. Usta nam bjehu puna smjeha, a jezik klicanja.”

Mijo Rak

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow