ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++Dragi župljani ponovno možete pročitati duhovnu misao za svaku nedjelju u rubrici Kutak za dušu koje piše Mijo Rak, toplo preporučam,+++ Župna kateheza 26.01.2019. u 7.30. firmanici,9.00. prvopričesnici, 10.00.2.razred,u 11.00.1.razred Kateheze se održavaju u crkvi +++

Početak svetog Evanđelja po Luki

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:»Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Riječ Gospodnja

Božja ljubav – neuništiva nada za čovjeka

Evanđelist Luka, učenik  i pratitelj sv. Pavla, na početku svog evanđelja opisuje ozbiljnost pristupa u opisivanju događaja vezanih uz Isusov život, njegovu smrt i proslavu u uskrsnuću. Ono što je s velikom pažnjom, od početka, kod očevidaca ispitao, to prenosi Teofilu, kako bi i on bio sudionikom u velikim događajima koji su se dogodili. Vjeru se ne prihvaća slijepo, već se njezin sadržaj treba ozbiljno promišljati i upoznavati. Teofil u prijevodu znači Bogoljub. Možda je Luka pisao nekom konkretnom čovjeku koji je nosio to ime, a vjerojatno je imao namjeru, imenom Teofil- Onaj koji ljubi Boga, obratiti se u prenesenom smislu svakome koji Boga traži iskreno i ljubi ga.

Isus aktualizira proroka Izaiju, koji govori o Pomazaniku Gospodnjem – Mesiji. Duh Gospodnji pomazao je svog Pomazanika kako bi donio blagu vijest siromasima, navijestio oslobođenje sužnjima, otvorio oči slijepima, proglasio godinu milosti Gospodnje. Nakon što je pročitao ulomak iz proroka Izaije Isus nastvalja: ”Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” Mesija, kojega su generacije Židova iščekivale, sada je tu. Ostvaruje se nešto veličanstveno u Isusu.

Sumještani su se divili njegovim riječima, povlađivali mu, tako slijedi u nastavku evanđelja, jer su čuli iz okolice kakva čudesna djela čini i kako govori. Vjerojatno su očekivali  neko čudo i u rodnom gradu. Iako se sve na početku čini idilično vrlo brzo dolazi do sukoba. Kada Isus progovara onu svoju poznatu rečenicu: ”Nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju” odmah ga žele ubiti, gurnuti s ruba grada u smrt. To samo pokazuje prijetvornost i laž njihova povlađivanja, a u srcu im je bila nevjera, zavist i srdžba na njegov ”uspjeh”.

Isus je i danas živ i prisutan među nama. I meni i tebi želi otvoriti oči srca kako bi povjerovali i gorjeli njegovim Duhom. I danas po nama želi donijeti blagu vijest siromasima, oslobođenje sužnjima, vid slijepima. Kakav li zadatak za nas, kakve li avanture. Imam li hrabrosti povjerovati njegovoj riječi i postati spreman biti ”prorokom u svom zavičaju”? Isus je bio prorokom u svom zavičaju, ali nije dobro došao, nisu ga oduševljeno primili. I mi trebamo biti spremni na odbacivanje, na otpor, ukoliko ćemo postajati njegovi istinski glasnici. Ipak, vrijedno je  svake muke, biti njegov učenik, biti navjestitelj nade i Božje pobjede u ovom trenutku.

I mi smo po sakramentima pomazanici Božji. Njegov Duh je u našim dubinama. Dopustimo Duhu Svetom da raspiri žar u našem srcu i budimo Njegovo svjetlo.

Mijo Rak

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Evanđelje: Iv 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

Više...

Uz blagdan Krštenja Gospodinovog

Evanđelje:Lk 3,15–16.21–22

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja

Ti si Sin moj ljubljeni

“Narod bijaše u iščekivanju”…kaže nam današnji ulomak evanđelja. Nisu li uvijek i danas ljudi u iščekivanju. Uvijek živimo u nadi koja nas vodi ostvarenju… Izraelski je narod mislio na Mesiju, njega je očekivao. Očekivao je Pomazanika Božjeg, Spasitelja od svega “ropstva” koje čovjeka iz dana u dan pritišće, plaši, čini depresivnim, iscrpljuje. Čovjek je do smrti “gladan” istinskog života i čeka nekoga tko će mu pomoći da se pridigne, živi istinski.

Tko će čovjeku pomoći ako ne Bog? Nije li se On objavio kao Otac koji stvara i uzdržava? Nije li njegov Duh – Dah već u počecima ”lebdio nad vodama”? Nije li on darovao ”dušu svoje duše”, srce svoga srca, svoga ljubljenog Sina za čovjeka? Da, on se, kao što kaže današnji psalam brine za hranu svakog stvorenja ”i sva ova bića čekaju da im dadeš hranu na vrijeme”, on se brine na poseban način za čovjeka, koji po krštenju postaje ”novi čovjek” ,”Kristov”.

U Isusu Kristu, čije krštenje danas slavimo, i mi smo ”sinovi i kćeri Očeve”. Kao što je po Duhu kroz otvoreno nebo glasom zaorio:”Ti si Sin moj ljubljeni!”, tako i nad svakim čovjekom kliće:”Ti si moje ljubljeno dijete, moja radost, ljubim te.” Ako ovo povjeruješ, ako zaista postaneš svjestan koliko te Otac ljubi, poput paučine će se raspršiti tvoje brige, nemiri i strahove. Osjetit ćeš slobodu i ljepotu života na svojoj koži. To ti želim danas, dragi čitatelju…

Mijo Rak

24. nedjelja kroz godinu

Evanđelje:Mk 8, 27-35

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.

I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«

Riječ Gospodnja.

Otkrivati i prihvaćati Božje putove

Božji planovi i putovi često se ne slažu i ne poklapaju s našim ljudskim putovima i planovima. Isus u današnjem odlomku evanđelja priprema učenike za svoju muku i smrt na križu. To im je neprihvatljivo. Petar ga pokušava odgovoriti od njegova plana. Misli ljudski i ne može shvatiti Isusov put. Isus ga oštro prekorava i naziva sotonom jer se protivi planu Božjeg spasenja. Petar treba obraćenje, promjenu mentaliteta. Treba prepoznati i prihvatiti Božji put spasenja.

Isus ne nudi lagan put. Ne traži ga za sebe i ne nudi ga svojim učenicima. On želi ostvariti Očev plan spasenja čovjeka, po putu poniženja, trpljenja i smrti na križu. Teško nam je to shvatiti i razumijeti. Isus to čini slobodno, daruje svoj život, jer mu ga nitko ne može oduzeti. On pokazuje kako je sebedarje jedini put spasenja. Iza sebedarja je uskrsnuće

U svojoj današnjoj situaciji trebamo prihvatiti put i život koji nam Otac daje i priprema. Trebamo sazrijevati kako bi mogli otkrivati ljepotu plana Božjeg spasenja čovjeka. Trebamo naučiti strpljivo nositi svoj križ pa makar to bilo teško. Ući u Božji život, njegovim očima promatrati svijet, njegovim srcem ljubiti i osjećati: to je cilj našega života.

Gospodine povedi nas svojim putem spasenja i daj nam snage ići za tobom, ma kojim putevima i kroz kakve god poteškoće trebali proći.

Mijo Rak

Evanđelje: Mk 6,1-6

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o njega.

A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.

Teškoće proroka u vlastitom zavičaju

Isus je bio svjestan svoje zadaće, svojeg poslanja. Vraća se u svoj zavičaj i u subotu u sinagogi progovara. Njegovi sumještani ga promatraju u čudu i čudom se čude odakle mu to što govori i čini. Budući je mnoštvo iz okolnih gradova i sela trčalo za Isusom, i oni su morali čuti o čudesima koja je učinio i o snazi riječi Božje kojom je govorio. Ipak, srca im ostaju zatvorena i umjesto radosti i slavljenja Boga zbog njegovih djela u Isusu, oni se sablažnjavaju i postavljaju kriva pitanja: ”Odakle to ovome?” Drugim riječima, nemoguće je da netko koga mi poznamo, tko je odrastao među nama bude Božji čovjek, u kom se On proslavlja.

Isus se čudi tolikoj nesposobnosti za vjeru i opiranju uvidjeti istinu. Izriče, nama danas dobro poznatu misao: ”Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu”. Tom mišlju pogađa situaciju svih koji u svom zavičaju, među ljudima  iz svoga kraja nešto pokušavaju napraviti. Oni moraju biti spremni na nepovjerenje onih koji ih okružuju. Nažalost iskustvo pokazuje kako je lakše govoriti i djelovati izvan svoga zavičaja, jer ”dobro” poznavanje čovjekove životne situacije može spriječiti istinito shvaćanje čovjeka, proroka u svome zavičaju.

Mijo Rak

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow