ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ Župne kateheze za prvopričesnike i firmanike se odgađaju do daljnjega zbog novonastale epidemiološke situacije. Hvala na razumijevanju. +++

 

Kapelica sv. Barbare  je najstarija u samoj župi spominje se sred. 18. st. kao otvoreni poklonac, da bi 1920. god. mještani i župnik preč. Zvonimir Jurak započeli sa gradnjom kapele kakva i izgledom danas stoji. Kroz minula vremena uvijek je narod osjećao ljubav prema kapeli te su tako svojim radom i novčanim darom potpomagali obnovu i nabavu zvona i svega potrebnog za liturgijska slavlja, te da se  sačuva najljepši ukras sela, na ponos i diku.

 

 

Od samih početaka dolaska na župu kao župnika mještani zajedno sa kapelskim semeštrima i zvonarom veoma su se lijepo brinuli za samu kapelu, te su odrađeni mnogi veliki projekti: Katastarsko gruntovna identifikacija čestice koja je sad vlasništvo Župe, stavljen je priključak električne mreže, napravljena je   elektrifikacija i kupljeno je jedno zvono,  restaurirana je oltarna slike sv.Barbare i obnovljeni su kipovi, napravljeno je isušivanje zidova od vlage, kupljeno je misno ruho, uređeno je unutrašnje dvorište i posađena je hortikultura.

U mjesecu svibnju ove godine uz prethodne radne sastanke između Mjesnog odbora, Župe i Općine zajedničkim silama započela je daljnja obnova kapele sv. Barbare, a razlog što se ove godine spominjemo 100. godina od gradnje same kapele, te se pripremamo za tu veliku obljetnicu proslave.

Započeli smo po fazama:

1. Faza radova: Unutrašnjost same kapelice uređenje: postavljanjem keremike, mramornih klupčica na niše crni granit, a sljedi završni soboslikarski radovi a koji će se platiti nakon završetka izvršenih radova istih.

2. Faza radova: Na vanjskom izgledu kapele nakon pregledanog stanja  odlučeno je da se zamjeni dotrajali dio drvene konstrukcije na samoj kapelici, postavi se alu-folija, podaska se i stavi novi biber crijep, što je i učinjeno.

A što se tiće samog zvonika on je bio u dotrajalom stanju mislimo na drveni dio vrha zvonika, izradila se drvena lukovica te je obućena u bakar, postavljeni su gromobrani te limarskim radovima zamjenjeni su dotrajali dijelovi. Obnovljeni su i kovani križevi, te premazom za zaštitu nanovo postavljeni na postojeće mjesto.

Ukupni iznos radova je 57.013,00 kn, a  najvećim djelom financijskim sredstvima sufinacirala je Općina Sv. Juraj na Bregu, djelom Mjesni odbor Okrugli Vrh i Župa Sveti Juraj na Bregu. Hvala svima i svakome koji ste se ugradili u obnovu same kapelice, ujedno Vas potićem da i nadalje svojim novčanim darom potpomognete dovršetak  završnih radova.

Neka Vam Bog obilno nagradi vaš napor, time želite i nadalje potvrditi svoj pradjedovski zavjet vjernosti Bogu i Crkvi!

A  Sv. Barbara neka štiti i brani mještane Okruglog Vrha

Raspored vjeronauka

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Župne tribine utorkom

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow