ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ +++

Ovogodišnji program zaštitnih radova financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske obuhvatio je dovršetak radova konstruktivne i građevinske sanacije krova cinktora, popravak jedne od dviju lukovica nad kružnom kulicom i uređenje zatvorenih prostorija u sklopu cinktora. Krovna konstrukcija u potpunosti je završena osim dijela nad urušenim svodnim poljem.

 

 

Radovi na krovnim konstrukcijama su uključili dovršetak rekonstrukcije krovne konstrukcije južnog dijela cinktora, rekonstrukciju krovne konstrukcije nad glavnim ulazom i zabatnog zida prema crkvi za koji je utvrđeno da je u lošem stanju, demontažu stare lukovice istočne kule i izvedbu nove nešto izmijenjene geometrije prilagođene povijesnom oblikovanju. Radovi nad zatvorenim prostorima cinktora uključili su uklanjanje svih slojeva podova i većine žbuke, zamjenu dotrajale stolarije, žbukanje zidova i svodova te izvedbu nove izolirane podne konstrukcije. Nabavljene su podne opeke (tavele) koje će se u sljedećim godinama ugrađivati u podovima natkrivenog dijela cinktora.

Dosadašnji izvedeni radovi uključili su zamjenu kamenih stupova cinktora, izvedena je konstruktivna sanacija temelja i zidane nosive konstrukcije te odvodnja oborinskih voda u unutrašnjosti cinktora u dužini od 150 metara. Izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na gornjem dijelu ulaznog portala i skulpturama te preostalim kamenim stupovima. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora te dijelu vanjske drenaže. Obijena je vanjska i unutarnja žbuka te su 2018. godine započeti radovi na rekonstrukciji krovišta cinktora koji su 2021. g. dovršeni.

Predmetni radovi se izvode sukladno Građevinskoj dozvoli klase: UP/I-361-03/15-01/000072, ur. broj: 2109/1-09-2/01-15-0006 od 03. prosinca 2015. izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Program zaštitnih radova na cinktoru provodi Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba pod vodstvom A. Škevin Mikulandre i T. Kučinac. Radove je izvela tvrtka „Graditelj Huzjak“, iz Donje Poljane. Stručni nadzor nad radovima je M. Vujasinović, iz tvrtke "Intrados projekt" d.o.o. iz Zagreba, a konzervatorski nadzor I. Peharda iz Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

Raspored vjeronauka

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow