ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player

Križni put na otvorenom, 18. ožujka 2023.godine


Pod geslom “Budimo pripravni”, održali smo tradicionalni križni put po selima župe Svetog Jurja na Bregu.


Križni put započeli smo u župnoj crkvi gdje se okupio velik broj vjernika iz naše te iz susjednih župa.


Prelijepo vrijeme bilo je dar od dragog Boga. Nakon Svete mise i prve postaje krenuli smo put Frkanovca. Sljedeće postaje bile su u Pleškovcu, Dragoslavcu, Okruglom Vrhu, Vučetincu te smo križni put završili u župnoj crkvi.


Križni put na otvorenom, kroz šumu i sela, bila je prilika za molitvu, susrete dragih prijatelja, razgovor, promišljanje.

 

 


Ove godine razmatrali smo križni put najdraže nam majke Marije, te na svakoj postaji čitali i slušali riječi koje su nam upućene sa velikom ljubavlju od drage nam majke.(Autor teksta: dr.Tomislav Ivančić).


Na kraju križnog puta svima koji su sudjelovali, pripremili okrepu na postajama ili na bilo koji način pomogli oko organizacije, riječi zahvale uputio je župnik Danijel Bistrović.


Osmijeh i radost očitovala se na licima svih prisutnih vjernika, od onih najmlađih do najstarijih. Svi smo kućama ponijeli nove uspomene i s radošću ćemo dočekati Uskrslog Krista.Hvala.


 

 

 

 

 

Marijin križni put - dr.Tomislav Ivančić

Uvodna molitva

Oče, slutim neizrecivo bogatstvo Isusova puta do smrti na križu.

Uputio sam se Mariji, ženi koju si izabrao za majku svoga Sina, da od nje naučim razumijevati Isusovo otkupljenje čovjeka kroz muku križa. Nadahni me svojim Duhom da je slijedim i tako dođem bliže tvom Sinu, a po njemu k tebi. Amen.

Stala plačuć tužna Mati,

gledala je kako pati,

Sin joj na križ uzdignut.

I. Isusa osuđuju na smrt


- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

prva postaja

Kad mi je anđeo navijestio da ću roditi Isusa, svojim “neka mi bude” sva sam se opredijelila za to dijete i njegovo poslanje. Stala sam bez zadrške na njegovu stranu i odlučila vjerovati u njegov poziv bez pridržaja. Otada nisam imala drugi smisao života – samo njega.

Sada sam ga gledala pred Pilatom. Moji narod ga je osudio, odbacio i predao Rimljanima da ga i oni, kao okupatori mog naroda, osude. Postala sam svjesna da sam tu i ja osuđena. Mislila sam kao on, sva moja životna zadaća i sreća bio je on i njegovo djelo. Sad je ta moja zadaća, moj smisao, moje opredjeljenje, osuđeno. Bila sam, kao i on, odbačena. to je i za mene bio kraj, posljednji životni put. Ja sam bila s njime osuđena na smrt.

Znaš li što je to kada ti sve najdraže osude, popljuju, bace u blato? Što tada raditi? Ostani uz Isusa, jer te on prima razočarana i rasplakana. Uz njega će se sve besmisleno opet osmisliti. Daj mi ruku da te povedem mome Sinu.

Kad istražuješ svijet, ne očekuj pohvale i nagrade, nego gledaj je li to izvorna ljepota i bljesak istine. Neka se u tajnosti odvija tvoje traganje i izgaranje za istinu i ljubav. Ljudske prosudbe su fragmentarne i netočne. Bog vidi cjelinu. Ne boj se ljudskih osuda. prepusti se Božjem sudu. On odlučuje.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,

rastuženom, ražaljenom,

prolazio mač je ljut.

 

 

II. Isus uzima na se križ


- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

druga postajaGledala sam kako ulicama Jeruzalema, okrvavljen, znojan, iscrpljen, moj Sin nosi teški drveni križ na kojem treba izdahnuti. Ja sam mu darovala ljudski život, a sad mu ga sunarodnjaci hoće oduzeti. Više od trideset godina gradila sam njegovu budućnost i bivala ponosna na nju. Samo sam za njega živjela. Sad u vrtlogu mržnje zaprepašteno gledam kako ide u smrt, a da mu ne mogu pomoći. Beskrajna volja da ga izbavim i neizreciva nemoć da to ostvarim nagomilali su se u meni kao grč bola i tjeskobno pitanje: zašto je zlo u svijetu tako moćno? Ima li negdje prostora gdje dobrota vlada i gdje pravda obasjava ljude? Prepoznala sam da je moj Sin Isus taj prostor. Htio je uzeti gomile zla na ramena, da ih usmrti u svojoj smrti. To treptavo svjetlo davalo mi je snagu da ga slijedim.

Zlo je izvor patnje. Prihvaćena patnja pobjeđuje zlo. Veličina i smisao života rađaju se kroz hrabro suočavanje sa zlom u patnji. Kad gubiš najdraža bića, gledaj naprijed, u susret koji će se dogoditi u vječnosti, a ne u prazninu koja iza njih zjapi, prijeteći da te pokopa u samosažaljenju. Prošla sam tim putem da te uzmem za ruku i ohrabrim. Uz tebe sam vjerno, ne boj se.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

O koliko ucviljena

bješe ona uzvišena

Majka Sina jedinog.

III. Isus pada prvi put pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

treca postajaDok je Isus padao, gotovo sam kriknula od straha da ga križ ne satre. Samo mi je jedna čežnja bila u srcu. da se digne i da još živi. Slabašna utjeha, jer on se penje prema smrti. Majka sam mu i svaki produžen tren njegova života meni je bljesak nade. Sve bih bila dala samo da sam ga mogla osloboditi od gomile koja ga je vukla prema Kalvariji. Mislila sam: samo da nikada tamo ne stignemo, da se pojavi neko čudesno izbavljenje...

Tako je srce molilo. On je trebao umrijeti i smrt je sada bila tu. Često mi je o tome govorio i sve sam shvaćala, ali majčino srce to ne prihvaća. S njime umirem i ja, jer ga ljubim i vjerujem u njega.

Ljudski su koraci do smrti neodgodivi. Život je tu da se dadne, a ne sačuva. Uzalud se grozničavo brinuti da se sačuva što se sačuvati ne da. U darivanju je i neuništivost osobe. Kad padneš, ustani da još ljubavi daruješ nekome. Ohrabri se, pođi svijetom čineći dobro. Ne zaboravi, moja te molitva prati, nećeš se izgubiti. Biti ćeš tamo, gdje sam ja.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući

blaga Majka gledajući

muke slavnog Čeda svog.

IV. Isus susreće svoju svetu majku

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

cetvrta postajaNi sama ne znam kako, ali odjednom smo se susreli na putu za Kalvariju. Nikada neću zaboraviti taj prodorni pogled mog Sina. Kao da je tražio nekoga tko razumije ovu besmislenu osudu. Svi su govorili da je izdajica naroda i da po Mojsijevu zakonu treba umrijeti. Ja sam Židovka i za mene je Zakon bio ponosan i svetinja. A sada slušam od sunarodnjaka da po tom Zakonu moj Sin ide u smrt. Srce mi se razdiralo. Gledala sam ga u oči i dala mu do znanja da sam čitava uz njega, na njegovoj strani. Zlo je zavelo ljude pa ne vide da je on Sin Božji i Spasitelj svijeta. Bilo mi je teško sto ljudi nisu raskrinkali prividnu logiku sile mraka. Ali i moj je Sin bio siguran da zajedno s njime idem, do kraja, kako bih s njime s onu stranu uskrsno živjela.

Utješiti nekoga, to je reći mu da si s njime, da ga nećeš napustiti, da ćeš mu biti vjeran. S nekim tko je na tvojoj strani mogu se izbjeći sve smrti i oživjeti mrtva duša. Ljubav je srce vjernosti.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plak’o,

Majku Božju videć tako

u tjeskobi tolikoj?

V. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

peta postajaOdjednom je povorka zastala. Zadrhtalo mi srce. Što se dogodilo? A onda sam ugledala kako prisiljavaju Šimuna iz Cirene da ponese križ moga Sina. Gledala sam kako iza Šimuna tetura od iscrpljenosti moj Sin. Imala sam osjećaj kako me boli svaka njegova rana. Vjerovala sam u smisao njegove odbačenosti. Često smo u dugim večerima znali razgovarati, osobito nakon Josipove smrti. Ali sad sam se pitala, ima li boli kao što je moja? U takvu stanju dobrota čovjeka obasja i dade mu snage da ne klone. Tu dobrotu sam sada vidjela u Šimunu, koji je mome Sinu pomogao nositi križ. Više nisam bila sama na strani moga Isusa. Zlo je postajalo sve manje uvjerljivo.

Znaš, dobrota se brzo rasprostre od srca do srca. Ima dobrote u svakom ljudskom biću. Ona je tvoj saveznik. Svi su ljudi u svijetlim dubinama srca uz tebe. Tamo je skriven žižak sućuti. Kad se on razgori, sažeže svako zlo. Plamen ljubavi uništi mnoštvo krivica i zločina. Ima u svijetu nade.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Tko protužit neće s čistom,

kada vidi gdje za Kristom

razdire se srce njoj?

VI. Veronika pruža Isusu rubac

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

sesta postajaVidjela sam krvavo, prašnjavo znojno, iznakaženo lice svog Sina. Htjela sam – samo kad bih mogla! – obrisati njegovo lice. Veronika je pročitala želju u mojim očima. Progurala se do Isusa i pružila mu rubac. Isus se prenuo, bljesak ljubavi ga obasjao. Uzeo je rubac i obrisao lice. Bila sam na trenutak utješena. Isus je vidio da nas ima na njegovoj strani. Kad se Veronika vratila, ugledale smo Isusovo lice na rupcu.

U svakom patničkom licu krije se Božji lik. “Što god učinite jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili”, rekao je Isus. Dobro je liječiti iznakaženost ljudskih lica kako bi na njima zasjalo Isusovo lice. Do Boga se dolazi kroz ljubav prema čovjeku. Tu se najbrže iskusi Božja blizina. Potrebno se progurati do čovjeka. Kalvarijska povorka još se uvijek provlači ulicama sela i gradova. Isus je još na križnom putu u udovima svoje Crkve. On je patnik u patnicima svijeta i zove srca Veronika da mu se približe, otaru patnju i vrate se s njegovim likom u duši. Najveća sreća je moći ljudima činiti dobro.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka

gleda njega usred muka

i gdje bičem bijen bi.

VII. Isus pada drugi put pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

sedma-postajaPadati pod teretom križa, značilo je otvoriti nove rane. A Isus je već sav bio jedna rana. Svaki pad je mogao biti posljednji, bilo zbog nove ozljede, bilo zbog bijesa vojnika. Zato me je duboko zabolio svaki njegov posrtaj. Znala sam da je Isus Sin Božji, a ne samo moj Sin. Kao mač zarinut u srce osjećala sam zato okrutnost ljudi. Oni ubijaju svoga Stvoritelja, i to krajnjim prijezirom. Što može očekivati svijet od budućnosti dok ubija svoj izvor, Svemogućega, korijene i srce svog bića? Čudo da svijet još uopće postoji! Što ga još drži? Drži ga moj Sin pod teretom križa. Na njega se sručila sva zloća svijeta. On drži i danas svijet da se ne sunovrati u samorazaranje. Samo zato svijet ima budućnost. Isus pada da bi se svijet digao na duhovnu razinu čovjekoljubivosti. Svijet postoji jer ga Isus voli. Osloni se na Isusov pad i ostat ćeš na nogama, uspravan i pošten. Evo ti ruke da te vodim kako bi volio svijet kao što ga voli Isus.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,

ostavljenog sred gorčina,

gdje se s dušom podijeli.

VIII. Isus tješi jeruzalemske žene

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

osma postajaUsred vike, psovke, ruganja i galame začuo se plač, naricanje, glasna tuga. Na licima žena iz Jeruzalema tekle su suze. Pomislila sam kako će Isus reagirati. Isus je dobrohotno prihvatio ljubav. Dapače, počeo ih je tješiti. Upozorio ih je na ozbiljnost ljudske egzistencije. Ako Božji Sin trpi razjarenu ljudsku zloću, onda će tim putem ići i svi koji ga slijede. Potrebno je plakati nad svakim čovjekom. Nije najveća nesreća tjelesna patnja; daleko ubojitija i bolnija je moralna, jer ona ne vodi do tjelesne, nego do vječne smrti. Tom patnjom je natopljen svijet. Isus plače nad tom patnjom i odlučno se s njom sukobljava da je razotkrije i razori.

Ima patnji za koje treba Bogu zahvaljivati, jer su otkupiteljske. Ima tjelesnih patnji koje pomažu otkloniti moralne, učiniti temeljni zaokret prema zakonitosti savjesti i evanđelja. Patnje mučenika i junaka podižu nas i ohrabruju. Život treba uložiti za nešto za što se isplati živjeti i umirati. Samo se tako on sačuva i umnoži. Na tom putu ne očekuj utjehu ljudi, iako je ona plemenita. Ona te ne može osnažiti za velike pothvate. Traži Božju utjehu u časovima tjeskobe i drhtanja. Samo je u Bogu snaga i spasenje, u njega se uzdaj u svako doba.

Zdravo, Marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,

bol mi gorku osjećati

daj, da s tobom procvilim.

IX. Isus pada treći put pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.

deveta postajaNijedan pad nije moga Sina mogao zaustaviti da stigne na Kalvariju. Neka neshvatljiva snaga ga je vukla. S revnošću kojom se mi trudimo sačuvati život, on se trudio da ga izgubi. Isus je živio u sasvim drugim dimenzijama negoli ljudi.

Pasti i zajaukati pod teretom kušnji, boli i tjeskobe nije znak slabosti, nego odlazak u dimenziju života iz koje se pruža vertikalna vizija svijeta. Padovi nas podsjećaju tko smo, od kakvog srno tkiva sazdani i kamo idemo. Oni nas upozoravaju da smo putnici, a ne stanovnici zemlje. Treba se vezati uz neprolazno, uz vrednote duha, uz Boga i njegov plan s nama. Kad to zaboravimo, stizat će nas udarci, bolesti će nas prikovati uz krevet, bol nas podsjetiti da smo opet otpali od izvorne vizije, a blizina smrti nas uvjeriti u hitnost zaokreta ka traženju istine i prepuštanju ljubavi. Sve su to glasnici neba da se ne izgubimo.

Ne boj se, doći će jutro, raspršit će se magle, zaustaviti bol, izgubit će neprijatelji čovjeka. Ne zaustavljaj se u trenutnom grijehu, u sadašnjoj bolesti, u razočaranju od jučer, u fiksiranju na negativno. Udarci su tu da nam otvore oči i okrenu nas Ocu. Zdravo, marijo...

- Smiluj nam se, gospodine!

- Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga

gori sveđ za Krista Boga,

da mu u svem omilim.

X. Isusa svlače

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.

- Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio.