ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ +++

RIMOKATOLIČKA ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

40311 Lopatinec, Pleškovec 29

n.r. vlč. Puškadija Ivice

 

PREDMET:  RESUME DOGAĐANJA NA GRADILIŠTU REKONSTRUKCIJE CRKVE SV. JURAJ NA BREGU (III FAZA ) TIJEKOM 2009. GODINE

 

Župna crkva Svetog Jurja na Bregu smještena je u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije, a sa svojim okolnim cinktorom spada u najvrjednije spomenike kulture i barokne graditeljske baštine. Dana 4. lipnja 2008. godine dogodilo se urušavanje crkve.

Urušavanjem tornja sa zvonikom (visine 41m) došlo je i do rušenja krovne konstrukcije iznad svetišta, rušenja svoda u svetištu i polju uz trijumfalni luk kao i rušenje zida iznad trijumfalnog luka, a ostala oštećenja nosive konstrukcije nastala su na obodnim zidovima i preostalim svodovima iznad pjevališta gdje se vide brojne pukotine i oštećenja. Nakon  samog urušavanja  izvedeni su radovi raščišćavanja i učvršćenja njenih preostalih dijelova ( 1. i 2. faza ). Horizontalno su pridržani obodni zidovi svetišta, poduprt je trijumfalni luk, svi preostali svodovi u crkvenoj lađi i svod pjevališta. Na mjestu srušenog krova iznad svetišta izveden je novi privremeni krov, uz zaštitu preostalog dijela krova iznad crkvenog broda i zabatnog završetka zida svetišta. Na taj način je zaštićen preostali dio nosive konstrukcije od utjecaja atmosferilija do početka i za vrijeme rekonstrukcije crkve. Spomenuti radovi raščišćavanja i učvršćenja rađeni su u periodu od 21.08.2008. do 02.10.2008. godine. Završetkom projekta osiguranja i privremene konzervacije preostalih dijelova nosive konstrukcije župne crkve Svetog Jurja na Bregu postigli su se svi preduvjeti za početak radova  rekonstrukcije i obnove crkve te vraćanja u početno stanje.

 

 

Na župnoj crkvi Svetog Jurja na Bregu dana 30.07.2009. započeta je rekonstrukcija, definirana kao 3. faza radova. Rekonstrukcija crkve podrazumijeva ponovnu izgradnju srušenih dijelova na način i s materijalima koji u potpunosti odgovaraju izvorniku. Počelo se sa izvođenjem temeljne konstrukcije koja se sastoji od podbetoniranog dijela temelja južnog zida crkve, te potpuno novog dijela naglavne trakaste grede zvonika. Navedena temeljna armiranobetonska konstrukcija oslonjena je na 33 pilota dubine 6m, te zajednički djeluje kao cjelina, u nošenju zidane konstrukcije zvonika i crkve. Zahtjevnim postupkom kampadnog iskopa i betoniranja očuvan je i konstrukcijski saniran južni zid svetišta, koji ujedino sa zvonikom, kao zajednički zid svetišta i zvonika, sudjeluje u nošenju i stabilizaciji cijele građevine.

Nakon izvedbe temeljne konstrukcije i hidroizolacijskih radova temelja započelo se sa zidanjem masivnih zidova tornja sa zvonikom (širine 135cm u podnožju zvonika sve do gornjeg dijela širine 80 cm). Zidanje se izvodi tradicionalnim zidarskim vezom, gdje se koriste tradicionalni građevinski materijali: puna opeka, produžni mort spravljen od gašenog i odležanog vapna, te bijelog cementa. Znači, koriste se stari materijali, ali u skladu sa novim tehničkim propisima i novom građevinskom regulativom. Osim zidova, paralelno su rađeni radovi ugrađivanja  štapnih sidara, da bi se ostvarila sidrena veza starog i novog zida. Također ugrađene su serklažne sidrene zatege u dvije razine te po još dva para zatega, koje će se vidjeti u unutrašnjosti crkve, a nosit će svodove i lukove u crkvi. Svim navedenim radovima saniran je južni zid svetišta koji je bio oštećen urušavanjem, te zubom vremena.

Kao što je bilo predviđeno do kraja 2009. godine, zazidano je 11,0 m visine tornja čime je završena 1. faza kaskadnog zidanja. Nakon toga čeka se projektom definirano slijeganje strukture ziđa, da bi se početkom 2010. god. izvelo kvalitetno sidrenje, te injektiranje starog i novog ziđa. Slijeganje se prati od strane ovlaštenog geodeta, sve u cilju da se ostvare projektni zahtjevi i da bi se moglo pristupiti sljedećoj fazi, tj. nastavku zidanja zidova zvonika i ostalih radova u crkvi. Osnovna postavka projekta je potpuno poštovanje izvornog stanja crkve u svakom pogledu, što se  izvedbom i ostvaruje.

Operativno gledano, tvrtka „Čakovecstan“ d.o.o., kao izvođač radova, izvela je prilikom izvođenja temeljne konstrukcije, zemljane radove iskopavši cca 300m3 zemljanog materijala (od toga 50m3 ručnog iskopa), te armiranobetonsku konstrukciju od 280m1 pilota, 70m3 betona i 10t čelika. Također, u fazi izvođenja iznad temelja izvela je zidarske radove zidanja 300 m3 ziđa sa profilacijama i svođenim otvorima, 80 kom. sidrenih štapova, te 10 parova čeličnih zatega koje se injektiraju.

 

Pošto rekonstrukcija crkve podrazumijeva ponovnu izgradnju srušenih dijelova na način i s materijalima koji u potpunosti odgovaraju izvorniku, u tijeku su pregovori sa nadležnim konzervatorima i restauratorima kako bi se mogli na vrijeme odraditi radovi bez kojih grubi građevinarski radovi nebi mogli ni početi. To su konkretno radovi izvedbe karbonskih traka ispod svodova i lukova, radi kojih je potrebno specijalnom restauratorskom metodom stacco skinuti dijelove oslika, odraditi ljepljenje samih karbonskih traka, te ponovo vratiti dijelove oslika na isto mjesto. Radi se o složenom i dugotrajnom poslu.

 

Također, u cilju obavješćivanja i senzibiliziranja župljana sa aktualnim događanjima, izrađeni su plakati na kojima se prikazuju faze izvedbe i izgleda unutrašnjosti nakon izvedbe građevinskih i posebno nakon izvođenja restauratorskih radova. Time se željelo pokazati da će građevinski radovi biti gotovi tijekom 2010. godine, dok su restauratorski oni, koji će slijediti nakon što crkveni prostor unutrašnjosti bude u funkciji. Plakatom se, također, detaljno prikazuje prijedlog rekonstrukcije zidova prema novootkrivenom detalju pilastara kojim bi zidovi dobili bijelu boju i istančane profilacije, kao način vraćanja crkve arhitektonskim elementima u izvorno stanje.

 

Što se tiče 2010. godine, odvijati će se radovi preostalog zidanja zidova zvonika (od visine 11m do 27m), svodova u zvoniku, svetištu i glavnoj lađi. Statička ojačanja izvodit će se čeličnim zategama, te karbonskim trakama na mjestima gdje su predviđena projektom. Izvodit će se nova krovna konstrukcija dvostruke visulje, te drvena lukovica zvonika sa bakrenim pokrovom. Potpuna funkcionalnost rekonstruirane crkve postići će se izvedbom novih elektroinstalacija, strojarskih instalacija podnog grijanja, te vodovodne, kanalizacijske i hidrantske mreže.  Rušenjem zvonika prekinuti su radovi na izvođenju sustava zaštite temelja od vlage i odvodnje površinske vode uz zatrpavanje otkopanih rovova. Predviđen je dovršetak navedenih radova ovog sustava do funkcionalnosti prema pravilima građevinske struke. Nakon izvedbe građevinskih radova odvijat će se restauracija oštećenih dijelova crkve, što će biti dugotrajan postupak koji će trajati 5 do 10 godina ovisno o financijskim mogućnostima.

 

Nadzorni inženjeri INSTITUTA IGH d.d.  nadgledaju sve radove na rekonstrukciji i sanaciji nosive konstrukcije, te se drže osnovne postavke projekta: a to  je potpuno poštovanje izvornog stanja crkve u svakom pogledu, što se  izvedbom i ostvaruje.

 

 

U Varaždinu, dana 08.01.2010. godine

 

Za Institut IGH, d.d.,

 

Nadzorni inženjeri:

Velimir Pavlic, dipl.ing.građ.

Ana Špišić, dipl.ing.građ.

(link na slike o obnovi crkve)

(link na video zapise)

Raspored vjeronauka

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31